Mediation

Is er een conflict dat uit de hand dreigt te lopen? Is er een meningsverschil over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, reorganisatie of fusie? Is er geen wederzijds vertrouwen? Komt u er samen met een collega, team of maatschap, manager of bestuur niet uit? Kost een onenigheid veel te veel energie? Zoekt u naar een oplossing, maar lukt dat niet alleen? Een mediator helpt je om er samen weer uit te komen.

Meer over mediation

Voorzitterschap

In de vergadering waar belangrijke issues op de agenda staan is het prettig dat de voorzitter zijn handen vrij heeft. Wij kunnen als neutrale voorzitter zorgen voor een ontspannen en resultaatgerichte bijeenkomst.

Meer over voorzitterschap

Masterclasses

Mediation for Medics verzorgt regelmatig masterclasses en trainingen op het gebied van samenwerking in de maatschap of in het team. Je krijgt inzicht in jezelf en je leert de samenwerking verbeteren.

Meer over masterclasses

Intervisie

In een intervisiebijeenkomst staan leren van jezelf, van de werksituatie en leren van en met elkaar centraal. Je leert om dilemma’s in je werk te verhelderen, je reflecteert op je rol als professional en de persoon wie je bent. Het is kortom een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je vraagt aan je vakgenoten om mee te denken over persoon-en functiegebonden vraagstukken en knelpunten.

Meer over intervisie

Samen komen we eruit

Is er een conflict dat uit de hand dreigt te lopen? Is er een meningsverschil over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, reorganisatie of fusie? Is er geen wederzijds vertrouwen? Komt u er samen met een collega, team of maatschap, manager of bestuur niet uit? Kost een onenigheid veel te veel energie? Zoekt u naar een oplossing, maar lukt dat niet alleen?

Een mediator helpt je om er samen weer uit te komen. Als u een conflict heeft en er samen niet uitkomt, dan kan u een mediator inschakelen. Een mediator zorgt ervoor dat beide partijen kunnen vertellen wat hen dwars zit, er weer naar elkaar geluisterd wordt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgewogen. Zo kan men samen tot een oplossing komen. Mocht u tot het besluit komen niet samen verder te willen, dan kan mediation helpen om de samenwerking/relatie op een respectvolle manier te beëindigen.