Mediation

De mediators van Mediation for Medics (MfM) bieden deskundige en professionele begeleiding bij het bereiken van werkbare en duurzame oplossingen van samenwerkings- en arbeidsconflicten in de gezondheidszorg.

Vakwerk

Door de jarenlange kennis en ervaring begrijpen MfM mediators hoe conflicten in de gezondheidszorg ontstaan, in stand blijven en zich soms jarenlang voortslepen. MfM mediators weten hoe deze patronen doorbroken en opgelost kunnen worden. Zij weten als geen ander een veilige en vertrouwelijke setting te creëren, zij houden rekening met de context en dienen de belangen van alle partijen.

De MfM mediators begeleidden in de loop der jaren vele honderden mediations bij medisch specialistische vakgroepen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, veterinairs, verloskundigen. Ook de ‘jonge klaren’ komen met hun vraagstukken bij MfM terecht.
De partners van MfM zijn vanaf de beginjaren actief betrokken bij de ontwikkeling van mediation in de gezondheidszorg. Zij doceren bij beroepsverenigingen, mediationopleidingen en studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs, zij publiceren in vakbladen en maken deel uit van relevante vakgroepen en besturen. Daarnaast zijn de partners van MfM maatschappelijk betrokken en bewogen.

De mediators van MfM zijn allen geregistreerd MfN Registermediator en werken onder andere op doorverwijzing van beroepsverenigingen (LHV, LAD, Federatie Medisch Specialisten en KNOV), rechtbanken, rechtsbijstandsverzekeraars, arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, arbodiensten en advocaten.
Kortom MfM mediators worden beschouwd als autoriteit op het gebied van mediation in de gezondheidszorg.

Maatwerk

Mediation start doorgaans met individuele intakegesprekken met alle direct betrokkenen. In het intakegesprek krijgt een ieder de gelegenheid zijn kant van het verhaal in vertrouwen met de mediator te delen. Daarnaast tekenen de deelnemers een mediationovereenkomst, met daarin een gezamenlijk geformuleerde kwestie.

De volgende fase bestaat uit de gezamenlijke mediationsessies. Veelal zijn voor een traject twee tot vijf gezamenlijke gesprekken benodigd.

Gedurende het proces kan het soms van belang zijn dat advocaten, accountants of andere deskundigen op de achtergrond of aan tafel meedenken. Met als doel dat de belangen van alle partijen worden gediend.

Het traject eindigt met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst waarin afspraken voor de toekomst staan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat partijen afspraken maken over duurzaam samenwerken of hoe de samenwerking eindigt (dissociatie, beëindiging dienstverband etc.).

Omdat iedere partij een actieve en betrokken rol heeft in het traject zijn de afspraken voor iedere partij vruchtbaar.

Meerwerk

Naast mediation biedt MfM ook teamcoaching, masterclassesintervisiebegeleiding en extern voorzitterschap.

Wij staan klaar

Externe hulp inschakelen kan sneller en effectiever werken dan intern naar oplossingen te zoeken. Wij bieden oplossingen die door alle betrokken partijen worden onderschreven. Belangrijk, want vaak kom je elkaar weer tegen of moet je nog jaren samenwerken. Maak kennis met ons en neem contact op.

Meer over ons