Intervisie

Samen leren in een vertrouwde setting

Alhoewel intervisie in de gezondheidszorg gelukkig niet meer is weg te denken vervalt een intervisiebijeenkomst regelmatig in een werkbespreking. Om dat te voorkomen is het goed om samen met uw vakcollega’s intervisie te laten begeleiden door een ervaren MfM mediator.

In een intervisiebijeenkomst staan leren van jezelf, van de werksituatie en leren van en met elkaar centraal. Je leert om dilemma’s in je werk te verhelderen, je reflecteert op je rol als professional en de persoon wie je bent. Het is kortom een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je vraagt aan je vakgenoten om mee te denken over persoon-en functiegebonden vraagstukken en knelpunten.

De ervaring leert dat de ingebrachte casuïstiek veelal terug te brengen is tot de wijze van communiceren en samenwerken. Niet voor niets zijn deze competenties opgenomen in het CanMeds Model en staan ze bij een visitatie, accreditatie en IMFS hoog op de agenda. Immers de kwaliteit van zorg valt of staat met een goede communicatie en samenwerking.

En dat zijn juist de aspecten waar de partners van Mediation for Medics goed is zijn. Wij begeleiden op een gestructureerde wijze jullie bijeenkomst. We zorgen voor een veilige bedding en richten ons op de inhoud en het leren van ervaringen. Met als doel dat je jezelf beter leert kennen, je ideeën opdoet en een volgende stap zet in je ontwikkeling en functioneren.

Begeleide intervisiebijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op een niet-werk gerelateerde plek. Meestal zijn zes begeleide bijeenkomsten voldoende zodat jullie als vakgroep het in het vervolg zelf kunnen oppakken. De door MfM begeleide intervisiebijeenkomsten kunnen ook ingezet worden als opmaat naar een visitatie, praktijkaccredidatie en IMFS.

Andere diensten

We kunnen je ook helpen met de volgende diensten:

Wij staan klaar

Externe hulp inschakelen kan sneller en effectiever werken dan intern naar oplossingen te zoeken. Wij bieden oplossingen die door alle betrokken partijen worden onderschreven. Belangrijk, want vaak kom je elkaar weer tegen of moet je nog jaren samenwerken. Maak kennis met ons en neem contact op.

Meer over ons